Låter man blicken vandra över Olle Baumans arbeten är det som att betrakta ett landskap...